(versión castellano debajo)

Pagament
El pagament es fa mitjançant targeta bancària i es farà efectiu en el moment en què finalitzis la teva compra.
Comandes inferiors a 20 € caldrà recollir-les a les nostres botigues.

¿Puc recollir a la botiga?
Sí, i així t’estalvies els ports! Pots fer la compra online, deixar-la pagada i recollir a la botiga dins de l´ horari comercial.

¿Quan arribarà la comanda?
Les compres efectuades seran enviades el dia següent com a mínim o el dia que vostè ho necessiti però en cap cas el mateix dia.
Si vostè ho necessita pel mateix dia, li recomanem que es posi en contacte amb la botiga que tingui més a prop i l´ ajudarem en tot el que necessiti i estigui al nostre abast.

¿A quina hora arribarà la comanda?
Depenent del producte que hagi encarregat, hi haurà un horari mínim d´ entrega.
Com que tenim una producció d’ elaboració artesanal, tenim unes pautes de producció. Per tant, començarem les nostres entregues a partir de les 9 del matí fins les 15:00.
Si desitja que la seva comanda estigui a primera hora del matí, haurà de fer-la amb dos dies d’antelació. D’altre manera, la seva comanda arribarà a partir de les 12:00.

Depenent de la zona, farem el repartiment nosaltres mateixos o a través d’un servei extern de transport refrigerat, per això caldrà que hi hagi algú a la direcció d’enviament indicada o si ho creieu anoteu alguna indicació que ens calgui saber per tal de facilitar l’entrega.

¿Puc fer una devolució?
No. El repartidor portarà un comprovant d´ entrega que haurà de ser signat. Per tant, demanem que revisi la comanda i comprovi que està tot el que vostè ha demanat.

¿Què he de fer si la comanda no arriba de forma correcta?
Tant si el contingut de la comanda no es correspon amb la compra, com si arriba en mal estat, cal que us poseu en contacte amb nosaltres en el moment de l´ entrega. En cap cas abonarem productes que hagin estat oberts del seu envàs al buit, ni manipulats.
Per qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres als telèfons 934317679 / 932160269

 


CASTELLANO

Pago
El Pago se hace mediante tarjeta bancaria y se hará efectivo en el momento en que finaliza tu compra.
PEDIDOS MENOR DE 20€, RECOGIDA EN TIENDA

¿Puedo recoger en la tienda?
Sí, y así te ahorras los portes! Puedes hacer la compra online, dejarla pagada y recoger en la tienda dentro del horario comercial.

¿Cuando llegará el pedido?
Las compras efectuadas serán enviadas al día siguiente como mínimo o el día que usted lo necesite pero en ningún caso el mismo día.
Si usted lo necesita para el mismo día, le recomendamos que se ponga en contacto con la tienda que tenga más cerca y le ayudaremos en todo lo que necesite y esté a nuestro alcance.

¿A qué hora llegará el pedido?
Habrá un horario mínimo de entrega dependiendo del producto que haya encargado.
Puesto que tenemos una producción de elaboración artesanal, tenemos unas pautas de producción. Por lo tanto, comenzaremos nuestras entregas a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde.
Si desea que su pedido esté a primera hora de la mañana, deberá hacerlo con dos días de antelación. De otra forma, su pedido llegará a partir de las 12:00.
Dependiendo de la zona, haremos el reparto nosotros mismos o a través de un servicio externo de transporte refrigerado, por ello será necesario que haya alguien en la dirección de envío indicada o si lo considera anote alguna indicación que nos haga falta saber para facilitar la entrega.

¿Puedo hacer una devolución?
No. El repartidor llevará un comprobante de entrega que deberá ser firmado. Por lo tanto, pedimos que revise el pedido y compruebe que está todo lo que usted ha pedido y en perfectas condiciones.

¿Qué debo hacer si el pedido no llega de forma correcta?
Tanto si el contenido del pedido no se corresponde con la compra, como si llega en mal estado, póngase en contacto con nosotros en el momento de la entrega. En ningún caso abonaremos productos que hayan sido abiertos de su envase al vacío, ni manipulados.
Para cualquier consulta puede contactar con nosotros a los teléfonos 934317679/932160269

 

 

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER I REBREU UN COPÓ DE DESCOMPTE DEL 10% PER A LA COMPRA (TAMBÉ EL DIA D’ANIVERSARI).